Posunout vlevo Menu
Posunout vlevo Posunout vpravo

PROFIL FIRMY

Společnost je orientována především na stavební činnost a služby s tím spojené.

Profil akciové společnosti DAME je velmi rozmanitý. Zabezpečuje výstavbu a rekonstrukce budov, výrobních i prodejních objektů, činžovních domů, rodinných domů, inženýrských sítí.

V březnu 2006 zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

STAVBY

... umíme!

REKONSTRUKCE

... dle Vašich potřeb.

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA

KONTAKT

DAME a.s.

Nademlejnská 683/5, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Telefon, fax, e-mail

222 351 163, 222 351 164

DAME a.s., Nademlejnská 683/5, 198 00 Praha 9, Hloubětín, IČ 61058505, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3944.

Napište nám

PROJEKT FÚZE

Společnost DAME a.s., IČ 61058505, se sídlem Nademlejnská 683/5, Praha 9, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3944, jako zúčastněná Nástupnická společnost, tímto plní svou informační povinnost dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách a za sebe i za zúčastněné zanikající společnosti SALTARE s.r.o., IČ 27394565, se sídlem Nademlejnská 683/5, Praha 9, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110253 a IBN servis s.r.o., IČ 26435845, se sídlem Nademlejnská 683/5, Praha 9, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81992, oznamuje o uložení projektu přeměny do sbírky listin vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3944 (Nástupnická společnost) a oddíl C, vložka 110253 (Zanikající společnost) a oddíl C, vložka 81992 (Zanikající společnost) a upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, akcionáře na jejich práva dle § 119, § 131 zákona o přeměnách a na povinnost Nástupnické společnosti dle ust. § 49a zákona o přeměnách.

Všechny zúčastněné společnosti uložily podle ust. § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku k výše uvedeným spisovým značkám projekt fúze sloučením Zanikajících společností s Nástupnickou společností vyhotovený dne 6.9.2016, do sbírky listin pro každou zúčastněnou společnost založený dne 8.9.2016.

Věřitelé zúčastněných společností se upozorňují, že mají práva dle § 35 až 39 zákona o přeměnách a to zejména, že ti věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek, když marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká; a že ti věřitelé, kteří prokáží, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Akcionáři zúčastněných společností se upozorňují, že mají práva dle ust. § 119 a to zejména, že zúčastněná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v ust. § 119 odst. 1 písm. a) až f) zákona o přeměnách, pokud se vyžadují. Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky.

Valné hromady zúčastněných společností o schválení fúze se nebudou konat, v souladu s ust. § 15 odst. 4 a), §156 odst. 2, s odkazem na ust. § 95b) zákona o přeměnách. Projekt fúze byl pořízen formou notářského zápisu NZ 1323/2016 sepsaný notářem Mgr. Erikem Mrzenou, notářem v Praze.

Nástupnická společnost je povinna odkoupit podíly společníků zanikající společnosti, jsou-li splněny podmínky podle § 49a zákona o přeměnách.

DAME a.s., IČ 61058505

také za IBN servis s.r.o., IČ 26435845

také za SALTARE s.r.o., IČ 27394565

Notářský zápis (.PDF)